ติดต่อเต็นท์

เกษมกลการ

183/2 ม.1 ต.เหมืองง่า

อ.เมือง จ.ลำพูน

081-7839381, 081-8832159